ESFERODINAMIA HAURDUNALDIAN ETA ERDITZEAN

DATA ETA LEKUA

2023ko urriaren 20 eta 21an
10:00-14:15 eta 16:00-20:15
Maternaly (Erandion)

INSKRIPZIOAK

Bidaliguzu email bat eee_ameGyahoo.es

Emagin bazkideak: 150€

Egoilar bazkideak: 120€

Emagin eta egoilar ez bazkideak:200€

IRAKASLEAK

Silvia Molinarekin Espai Mareskoa