MENOPAUSIA ETA SEXUALITATEA

DATA ETA LEKUA

18:00-20:00 ZOOM BIDEZ

INSKRIPZIOAK

Bidaliguzu email bat eee_ameGyahoo.es

Emagin bazkideak: 30€

Egoilar bazkideak: 20€

Emagin eta egoilar ez bazkideak:50€

IRAKASLEAK

Laura Camararekin

Instagram: @lauracamara.ginesex