OINARRIZKO EKOGRAFIA EMAGINENTZAKO

DATA ETA LEKUA

2024ko 0tsailaren 24an

8:30-14 eta 16-20

Igaro -Fisioterapia eta Osteopatiako zentroa (Vitoria-Gasteiz)

INSKRIPZIOAK

16 plaza

Bidaliguzu email bat eee_ameGyahoo.es

Emagin bazkideak: 120€

Egoilar bazkideak: 90€

Emagin eta egoilar ez bazkideak:150€

IRAKASLEAK

Luis Miguel Roco